Neurochirurgie

Neurochirurgie

Neurochirurgie - ambulance chirurgie páteře

  • zaměřuje se na problematiku onemocnění páteře u dospělých pacientů s možností podrobné diagnostiky (RTG, CT, MRI, PET)
  • navrhuje semiinvazivní terapii či specifické operační řešení sledující nejmodernější světové trendy
  • nabízí konzultace celého spektra páteřních diagnos – degenerativní onemocnění, nádory, vývojové vady, deformity, traumata