Spolupracující centra

ALMEDA, a.s. - privátní nemocnice NERATOVICE

Soukromá Městská nemocnice v Neratovicích byla otevřena v roce 1994. Je vybavena špičkovými diagnostickými a léčebnými zařízeními a řadí se tak k nejmodernějším nemocnicím v zemi www.nemocnice-neratovice.cz Soukromá nemocnice v Neratovicích byla otevřena v roce 1994. Je vybavena špičkovými diagnostickými a léčebnými zařízeními, a řadí se tak k nejmodernějším nemocnicím v zemi. Samotné přístroje a zařízení však dobrou nemocnici nedělají. Mnohem důležitější je profesionálně fungující personál. Naši lékaři, sestřičky k nám přišli z předních pražských klinik a mají mnohaletou praxi. Mnozí absolvovali dlouhodobé odborné stáže v zahraničí. Ke každé pacientce přistupujeme individuálně a snažíme se léčebný režim podřídit jejím osobním potřebám. Poskytování standardních služeb obvyklých v jiných zdravotnických zařízeních považujeme za základ. Navíc nabízíme nadstandartní služby, mezi kterými je nutné uvést alespoň velmi příjemné ubytování v naprostém soukromí na jednolůžkovém pokoji. Nabízíme pokoje až čtyřlůžkové, všechny však vybavené vlastním sociálním zařízením, klimatizací apod. Gynekologicko-porodnické oddělení disponuje dvěma operačními sály, ambulancemi, 22 lůžky pro pacientky a 14 lůžky pro novorozence.

Milé pacientky, věříme, že v případě výběru naší nemocnice budete s poskytovanými službami spokojeny. Uděláme pro Vás maximum.

PORODNICE

Porodnice v Neratovicích byla otevřena v lednu 1995. Našim prvořadým cílem je, aby se u nás nastávající maminky cítily jako doma. Tomu je podřízena veškerá naše péče. Můžeme nabídnout ubytování v naprostém soukromí na jednolůžkovém pokoji. abízíme pokoje až čtyřlůžkové, standardně vždy se společným ubytováním matky a dítěte formou "rooming-in".Pro co nejlepší komunikaci mezi matkou a dítětem jsou vybaveny pokoje speciálními moderními polohovatelnými pojízdnými postýlkami pro kojence. Na nadstandardním pokoji může být s rodičkou ubytován i tatínek, případně jiná blízká osoba. Naše nemocnice má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, takže porod je hrazen ze zdravotního pojištění. Porod probíhá na samostatných porodních sálech, které ženám poskytují intimitu a pocit soukromí v těchto šťastných chvílích. Na přání je možná účast otců nebo jiných příbuzných, a to jak u porodů spontánních, tak i operačních. Rodičky mají k dispozici rehabilitační míče, pomocí nichž se mohou uvolnit v průběhu 1. doby porodní. Využít mohou jak vanu, tak i sprchu. Dále si mohou rodičky vybrat mezi přirozeným porodem bez medikamentózního ovlivnění bolesti a "bezbolestným porodem" za použití epidurální analgesie. Lékaři anesteziologicko-resuscitačního oddělení mají s tímto typem porodu bohaté, několikaleté zkušenosti, neboť naše nemocnice zavedla rutinní využívání bezbolestných porodů jako jedna z prvních v České republice. Současně bychom chtěli poukázat na naši louholetou spolupráci s několika centry IVF. Naši lékaři a porodní asistentky jsou velmi dobře obeznámeni s problematikou péče o těhotné. Přijďte nás navštívit, rádi Vás provedeme ašim porodním oddělením, porodními sály a pokoji.

Prohlídku si můžete dohodnout telefonicky s paní Ptáčkovou na tel.: 315 637 471. Při této návštěvě si můžete dohodnout další podrobnosti a říci veškerá svá přání ohledně způsobu vedení porodu, přítomnosti otce u porodu, výběr lékaře apod. Můžete si vybrat a rezervovat pokoj, kde byste chtěla být ubytována. Pokud se rozhodnete porodit Vaše děťátko v naší porodnici a v naší nemocnici jste zatím nikdy nebyla, musíte se nejdříve zaregistrovat do našeho nemocničního informačního systému.

PŘEDPRODNÍ KURZY

Zajímá Vás, jaké změny můžete očekávat během těhotenství? Co Vás čeká během porodu nebo jak pečovat o miminko během šestinedělí? Porodní asistentky Nemocnice Neratovice pro Vás připravily předporodní kurzy, díky kterým

Vám odpovíme na všechny otázky ohledně nové role, která Vás čeká.

Jednotlivá témata jsme pro Vás rozdělili do tří srozumitelných bloků:

 • Těhotenství
 • Porod
 • Šestinedělí

Jednoduše – dozvíte se vše potřebné! Každý kurz trvá dvě hodiny a je rozdělen do dvou částí. V úvodu Vám vše vysvětlíme teoreticky, ve druhé části se přesuneme k praxi.

Cena za jeden kurz: 400 Kč

Cena za kompletní balíček předporodních kurzů: 1000 Kč

Předporodní kurzy se konají vždy v úterý od 16 do 18 hodin po domluvě s porodními asistentkami.

Platba za předporodní kurzy probíhá v pokladně nemocnice. Platit můžete hotově nebo kartou.

V případě zájmu o předporodní kurzy pište na e-mailovou adresu predporodni.kurzy.ner@mediterra.cz nebo volejte na telefonní číslo: 725 714 836 (je třeba se objednat alespoň týden předem).

GYNEKOLOGIE

Poskytujeme veškerou péči: ambulantní, lůžkovou, malé a velké operační výkony. Ročně zde provádíme stovky malých operačních výkonů a více než pět set velkých operací. Gynekologové-porodníci se snaží minimalizovat bolestivost operačních zákroků, délku léčby a vyhnout se tak možným pooperačním komplikacím. Proto od začátku existence oddělení je prováděno více jak 60% všech nutných zákroků tou nejméně "nepříjemnou cestou - laparoskopicky.

MAMMACENTRUM & ONKOCENTRUM ZELENÝ PRUH

Komplexní pracoviště pro prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných i nezhoubných onemocnění prsu.

Karcinom prsu je nejčastějším závažným nádorovým onemocněním u žen v ČR i ve světě a jeho výskyt stále stoupá. Představuje kolem 17 až 20 % všech maligních nádorů u žen.

Ročně rakovinou prsu v ČR onemocní přes 6 000 žen. Na nádor prsu od roku 1990 do roku 2006 zemřelo každý rok až 2 000 žen, od roku 2007 je to necelých 1 700 žen ročně.

Pokud je nádor odhalen včas a ženy absolvují léčbu, pak mají téměř 90% naději na uzdravení.

Nejúčinnějším prostředkem pro včasný záchyt rakoviny prsu je pravidelné preventivní mamografické vyšetření.

Na preventivní mamografické vyšetření mají v rámci programu screeningu nádorů prsu nárok všechny ženy od 45 let, a to jednou za dva roky. Vyšetření je hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Ale již ženy od 40 let mohou preventivní mamografické vyšetření absolvovat, jen si ho samy musí uhradit.

Jedním z největších a také nejlépe vybavených center, zaměřených na prevenci a diagnostiku zhoubných i nezhoubných onemocnění prsu je Mammacentrum Zelený pruh, www.mammacentrum.cz.

Vedle toho funguje na Poliklinice Zelený pruh také Onkocentrum Zelený pruh www.onkocentrum.cz, které je zaměřeno na léčbu onkologických onemocnění prsu, čímž logicky navazuje na Mamma centrum. Součástí Onko centra je i Mammologická poradna zaměřená na prevenci onemocnění prsu. Zde nabízíme klientkám možnost dispenzarizace (pravidelného sledování), které využívají jednak ženy s benigním (nezávažným) nálezem, příp. dalšími obtížemi s prsy a rovněž ženy s různým stupněm zvýšeného rizika vzniku karcinomu prsu.

Onkocentrum Zelený pruh tvoří společně s Mammacentrem Zelený pruh unikátní komplexní pracoviště, jež v roce 2007 jako první v České republice splnilo přísná kritéria a stalo se členem celosvětové sítě Breast Centres Network, center specializovaných na diagnostiku a léčbu rakoviny prsu.

Obě centra úzce spolupracují s pacientskou organizací Mamma HELP, která má celorepublikové působení a nabízí pacientkám podporu a poradenství při diagnóze a zahájení léčby, rekondiční a rehabilitační programy a celou řadu dalších aktivit pro pacientky po léčbě.

Více na www.mammacentrum.cz a www.onkocentrum.cz

MAMMACENTRUM Zelený pruh
akreditované screeningové pracoviště
MUDr. Alena Bílková, Ph.D.
vedoucí lékařka

ONKOCENTRUM Zelený pruh
zařízení pro prevenci a léčbu onemocnění prsu
MUDr. Renata Koževnikovová
vedoucí lékařka

MUDr. Ivanka Kubrová - lékařská praxe v oboru endokrinologie Praha 4

Jsme nestátní odborné zdravotnické pracoviště v Praze 4, ve kterém se věnujeme zejména problematice onemocnění štítné žlázy v souvislosti s poruchami plodnosti a těhotenstvím.

Privátní lékařská praxe je provozována od roku 2003. Poskytujeme odbornou lékařskou péči a konsultační poradenské služby v oboru endokrinologie a vnitřního lékařství.

V ordinaci využíváme moderní přístrojové vybavení včetně sonografického přístroje s Dopplerovským systémem. Provádíme odběry tkáně štítné žlázy tenkou jehlou pod sonografickou kontrolou a zajišťujeme vyšetření těchto vzorků ve specialisované laboratoři.

Pacientům s kolísavým krevním tlakem provádíme tzv.Holterovské vyšetření krevního tlaku, při kterém je pacient monitorován a měřen v pravidelných intervalech v průběhu 24 nebo 48 hodin.

V indikovaných případech vyšetřujeme aktivitu srdce pomocí vyšetření EKG.

Zajišťujeme odběry krve na vyšetření nejen v rozsáhlé síti odborných laboratořích po celé Praze, ale i po celé ČR. Respektujeme volbu a možnosti pacienta. U vysoce specialisovaných vyšetřeních pečlivě volíme odběrová pracoviště.

Objednáváme k vyšetření nebo ke konsultaci v přesně stanoveném termínu s minimální čekací dobou na základě předchozího telefonického kontaktu.

Poskytujeme vyšetření na základě smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami.

Dlouhodobě spolupracujeme s centry reprodukční medicíny. Věnujeme se zejména problematice onemocnění štítné žlázy v souvislosti s poruchami plodnosti a onemocněním štítné žlázy v souvislosti s těhotenstvím .

Součástí našich služeb jsou vyšetření a konsultace na vlastní žádost osob bez úhrady zdravotní pojištovnou. Zde jsou převážně požadovaná vyšetření štítné žlázy před plánovaným těhotenstvím k odhalení skryté „tzv. latentní„ poruchy štítné žlázy, která by mohla bránit otěhotnění, nebo by mohla být rizikovým faktorem pro zdárný průběh těhotenství. V případě zjištěné odchylky navrhujeme další postup a léčbu.

Poskytujeme péči i pacientům, kteří nejsou plátci zdravotního pojištění.

Kontakty:
Za Jalovým dvorem 7a/1949 142 00 Praha 4, Krč
Tel: +420 241 471 929
Email: info@medisark.cz
Url: http://www.medisark.cz

GYNHELP – MUDr. Jan Sadílek

V naší ambulanci se snažíme poskytovat komplexní gynekologicko-porodnickou péči včetně té nadstandardní.
Objednání na telefonním čísle 274 863 800. Naše ordinace sídlí v malé poliklinice v Tenisové ulici č. 981 v Praze 10 Hostivaři. Přímo před poliklinikou se nachází parkoviště.

www.gynhelp.cz

Doprava:

Autobusem do stanice Gercenova

 • Bus 154 z metra A Skalka, z metra C Chodov, Háje,
 • Bus 271 z metra A Skalka, z metra C Háje,
 • Bus 183 z metra B Vysočanská, z metra C Prosek, Ládví, Kobylisy, z Čimic.

Tramvají na konečnou linek 22, 26 Nádraží Hostivař.

V naší ambulanci se snažíme poskytovat komplexní gynekologicko-porodnickou péči včetně té nadstandardní. V oblasti gynekologie a porodnictví nabízíme:

 • preventivní gynekologické prohlídky zaměřené především na vyhledávání předrakovinových stádií hrdla děložního
 • kolposkopické vyšetření děložního čípku
 • léčení akutních či chronických gynekologických onemocnění
 • očkování proti rakovině děložního čípku
 • antikoncepční poradenství
 • konzultace a léčbu v oblasti klimakteria (přechodu), úniku moči, plánování gravidity
 • standartní i nadstandardní prenatální péči (péči o těhotné), včetně možnosti konzultace 24 hodin denně
 • komplexní ultrazvukovou diagnostiku s možností fotodokumentace
 • diagnostiku a léčbu neplodnosti, včetně zajištění možnosti operační léčby či následné péče IVF centra
 • používání gynekologických pomůcek na jedno použití (vyšetřovací zrcadla, cytobrushe, atd.)
 • zajištění provedení malých gynekologických operačních výkonů včetně "kosmetických" výkonů na zevním genitálu
 • zajištění komplexní operační gynekologické léčby včetně miniinavzivních metod (laparoskopie)
 • možnost zajištění gynekologicko-porodnické péče v soukromé nemocnici v Neratovicích s možností nadstandardní péče
 • telefonické či e-mailové konzultace včetně 24 hodinového servisu
 • vydávání léků přímo v ordinaci či zasílání receptů poštou
 • objednání na předem určený čas s minimální čekací dobou
 • zajištění gynekologického vyšetření či ošetření i mimo ordinační hodiny
 • informování o výsledcích prostřednictvím e-mailu, telefonu či sms

PRODENTAL - komplexní péče o zuby

V roce 2002 vznikla ze soukromé zubní ordinace MUDr. Eduarda Kuhna nová zubní ordinace PRODENTAL jako výsledek dlouhodobé odborné strategie MUDr. Eduarda Kuhna a MUDr. Františka Urbana, CSc. Nově vzniklé pracoviště poskytuje pacientům moderní komplexní služby v oboru zubního lékařství na základě vysoké odborné kvalifikace a nadstandardního stávajícího technického vybavení.

Kontakty:
EGON BUSINESS CENTRE, 7. patro
Kischova 1732/5, 14000 Praha 4 - Nusle
tel: +420 261 711 062, +420 731 164 233
web: www.prodental.cz

ProfiG2 s.r.o. - Centrum fetální medicíny Praha

Centrum fetální medicíny Praha se věnuje prenatální diagnostice a prenatálnímu screeningu. Screeningové vyšetření slouží především pro Váš klid a pohodu v průběhu těhotenství. Včas odhalí některá možná rizika a skryté problémy, pomůže rozehnat nejhorší obavy z možných potíží.

Screeningové vyšetření je lehce dostupná, velmi jednoduchá a efektivní diagnostická metoda, která včas odhalí možné skryté vady a nemoci ještě předtím, než se u pacientů objeví první příznaky.

Kromě screeningových metod se věnujeme i specializovaným vyšetřením, jako je například podrobné vyšetření Vašeho plodu, prenatální echokardiologické vyšetření, neinvazivní testování z periferní krve matky a v neposlední řadě i invazivní prenatální diagnostika.

Od počátku vašeho těhotenství Vám tak bude věnována ta nejlepší péče, ať už patříte mezi prvorodičky, zkušené rodiče, kterým se již nemocné dítě dříve narodilo, pokud se ve vaší rodině nějaká genetická onemocnění vyskytují nebo pokud si jen chcete být jisti, že Vaše těhotenství probíhá normálně.

Více na stránce: http://www.pg2.cz/

MUDr. Daniela Tůmová - GASTROENTEROLOGIE

Komplexní péče v oboru gastroenterologie - gastroskopie, kolonoskopie, polypektomie. Velmi erudovaná péče,milý personál a příjemné prostředí.

Zdravotní pojišťovny: 111, 207, 211, 201

DOPORUČUJEME!!

Kontakt:
Raškotova 1225/1, 140 00  Praha 4
tel.: 261 105 414
e-mail: d.tumova@post.cz

ORL centrum

Naše ORL ambulance je nestátní zdravotnické zařízení, které se zabývá diagnostikou a léčbou ušních, nosních a krčních chorob u dětí i dospělých.

Máme uzavřeny smlouvy s většinou zdravotních pojišťoven.

Můžete nás navštívit i bez doporučení praktického lékaře.

Nabízíme rozšířenou pracovní dobu a možnost objednání k vyšetření na konkrétní čas. Používáme moderní vyšetřovací metody a přístroje.

Co garantujeme?

 • Vstřícný a individuální přístup k pacientovi a jeho potřebám.
 • Vztah na bázi osobní důvěry mezi pacientem a lékařem.
 • Důraz na srozumitelnou komunikaci s pacientem.

Více informací na www.orlcentrum.cz

MUDr. Blanka Staňová - ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

Vážení pacienti,
plně doporučujeme tuto soukromou ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, kde ordinuje velmi erudovaná a zkušená lékařka MUDr.Blanka Staňová.
Ordinace má smlouvy se zdravotními pojišťovnami:  111, 201, 205, 207, 211, 213, 333
Ošetřujeme rovněž smluvní pojištěnce pojišťovny 333 - Pojišťovna VZP a.s.

Možnost dohody nadstandardní péče.


Kontakty:
Adresa: Hostinského 1533, 155 00 Praha-Jihozápadní město
Telefon do ordinace: 235 519 626, 235 519 626
Telefon do ordinace v Tuchoměřicích: 776 667 100
Email: ordinace@seznam.cz
Web: www.mudrstanova.cz

Cytologická laboratoř a gynekologická ambulance CGOP, s.r.o.

CGOP, s.r.o. je největším privátním zdravotnickým zařízením, poskytujícím komplexní služby v prevenci karcinomu děložního hrdla. Cytologická laboratoř i Laboratoř patologické anatomie je Zdravotnická laboratoř č. 8192 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2007 a je zařazena do programu screeningu karcinomu děložního hrdla Komisí Ministerstva zdravotnictví ČR.

Adresa:
Vocelova 603/5
Praha 2

Kontakt:
Web: www.cgop.cz
Tel.: 734 755 291 a 734 755 292

BREAST UNIT PRAGUE

Specializované pracoviště pro odbornou diagnostiku a léčbu zhoubných i nezhoubných nemocí prsu pod vedením primářky MUDr. Miroslavy Skovajsové, Ph.D.

Vážené klientky, přátelé a kolegové. Chtěla bych Vás tímto osobně přivítat na stránkách Breast Unit Prague, Mamma centra Háje. Po dvaceti letech svého života, který jsem věnovala kromě diagnostice onemocnění prsou také vytváření screeningového programu i kvalitě léčby, jsem se rozhodla vybudovat pracoviště, které bude kromě medicínské kvality poskytovat i maximálně možný komfort všem příchozím.

Jsem si vědoma, že kvalitní pracoviště musí nabídnout v jedné době odbornost a profesionální přístup personálu současně s příjemným prostředím. Vyšetření musí proběhnout bez zbytečných prodlev. Každá vyšetřená klientka i pacientka odchází z našeho pracoviště v den vyšetření s jasným výsledkem nebo návodem na další postup. Naším cílem je, aby klientky programu prevence (screeningu) zhoubného onemocnění prsů vnímaly pravidelné návštěvy našeho centra jako běžnou nestresovou součást svého života, kterou zařadí do svého myšlení. Dokonce si s mými kolegyněmi přejeme, aby se naše klientky na opakované návštěvy našeho centra těšily.

Naše motto:

"V příjemném prostředí dopřát zdravé ženě jistotu odpovídajícího nálezu a nejlepší možnou péči každé ženě, které objevíme onemocnění prsu včas."

Více informací na stránce: http://mammacentrumhaje.cz/

Dula Simona

NEJKRÁSNĚJŠÍ, NEJEMOTIVNĚJŠÍ A NEJÚCTYHODNĚJŠÍ SLUŽBA, KTEROU ŽENA ŽENĚ MŮŽE POSKYTNOUT

Web: www.dula-simona.cz

Ústav pro Péči o Matku a Dítě

Ústav pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí je špičkové zdravotnické zařízení, které se specializuje na poskytování zdravotních služeb v základních oborech gynekologie a porodnictví a neonatologie a v řadě komplementárních oborů, které úzce souvisí s péčí o ženu a dítě. Jedná se o jedno z největších gynekologicko-porodnických a novorozeneckých pracovišť v České republice.

Kontakty:
Web: www.upmd.cz
Tel.: (+420) 296 511 111

Fakultní nemocnice v Motole

Posláním FN Motol je léčit nemocné na podkladě současných poznatků lékařské vědy a zajišťovat svým klientům komplexní a kvalitní vysoce specializovanou péči pro všechny fáze lidského života. Poslání shrnuje heslo: "fnmotol.cz: sloužíme generacím".

Vizí do budoucnosti je učinit z nemocnice „vlajkovou loď“ českého zdravotnictví v oblasti všeobecné i specializované péče.

Efektivní systém řízení nemocnice včetně plánu kontinuálního zvyšování kvality je pro naplnění poslání i vize nezbytný.

Kontakty:
Web: www.fnmotol.cz
Tel: 224 431 111

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvlášť specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kontakty:
Web: www.vfn.cz
Tel.: 224 961 111

FertiCare Prague centrum reprodukční medicíny

Klinika FertiCare Prague je nestátním zdravotnickým zařízením zabývajícím se léčbou neplodnosti včetně genetické diagnostiky. FertiCare Prague nabízí nejvyspělejší možnosti, které obor asistované reprodukce v současné době poskytuje, což umožňuje cílit terapii na míru dle individuálních potřeb každého klienta.

Kontakty:
Tel.: 222 997 100
E-mail: ivf@ferticare.cz
Web: www.ferticareprague.eu
Adresa: Radlická 1c, 150 00 Praha 5
Skype: FertiCare Prague
Facebook: https://www.facebook.com/ferticareprague/