Alergologie a klinická imunologie

Alergologie a klinická imunologie

Smluvní pojišťovny

211
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

111
Všeobecná zdravotní pojišťovna

201
Vojenská zdravotní pojišťovna

205
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207
Oborová zdravotní pojišťovna

209
Zdravotní pojišťovna Škoda

213
Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna