Pracovně-lékařské služby

Pracovně-lékařské služby

Smluvní pojišťovny

Pro obor pracovně-lékařské služby nemá naše zdravotnické zařízení smlouvy se zdravotními pojišťovnami.