Spolupracující centra

Plicní centrum UNICLINIC

Plicní centrum Uniclinic, s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje široké ambulantní zdravotní služby v oboru pneumologie (plicního lékařství). Jeho činnost sahá od vyhledávání (záchytu) diagnostiky, až po léčbu všech běžných plicních onemocnění. Jedná se především o průduškové astma, chronické obstrukční plicní nemoci, bronchiektazii, intersticiální plicní nemoci, infekční onemocnění plic, spánkové apnoe a postižení plic u onemocnění jiných orgánů.

Od roku 2019 byla zavedena moderní struktura, doplněno přístrojové vybavení a školený personál.

Vyšetřujeme funkci dýchacího systému (spirometrie, bodypletysmografie, funkce plicních sklípků, funkce dýchacích svalů). Tato vyšetření mají nezastupitelnou úlohu při vyšetření řady příznaků nejen plicních nemocí. Jsou schopna zjistit poruchu funkce plic a často i jiných orgánů (srdce, cévy, svaly a podobně), pomoci určit míru jejich postižení a často i prognózu onemocnění. Jejich nespornou výhodou je, že jsou nezatěžující a bezpečná.

Jsme smluvní pracoviště těchto zdravotních pojišťoven: 111, 201, 205, 207, 209, 211, 213.

Můžete nás navštívit i bez doporučení praktického lékaře.

Web: www.uniclinic.cz
Telefon: 299 299 230
E-mail: recepce@uniclinic.cz

Centrum reprodukční medicíny & Gynekologie | Next Fertility Prague

Jsme diskrétní Centrum Reprodukční Medicíny s dlouho tradicí.

Jako klinika si zakládáme na takovém způsobu léčby, kdy postupujeme od nejjednodušších možností léčby ke složitějším. K metodám asistované reprodukce přistupujeme častokrát až po vyčerpání jiných možností. Zohledňujeme přání páru.

Proto jako klinika hodnotíme úspěšnost naší léčby nejen jako procento těhotenství po IVF, ale jako procento párů, které nám otěhotní za rok péče po jakékoliv léčbě, a dosahujeme vynikajících výsledků.

Komplexní péče o neplodný pár je zajištěna lékaři mnoha odborností. Zajišťujeme andrologické, genetické, endokrinologické i imunologické vyšetření. Nabízíme služby psychologa, internisty, výživové poradenství, akupunkturu. Nadstandardní ultrazvukové vybavení nám umožňuje provádět tu nejnáročnější diagnostiku gynekologických abnormalit. Spolupracujeme s nemocnicemi při nutnosti operační léčby našich pacientů.

V našem Centru má každý léčený pár svého lékaře, se kterým konzultuje všechny výsledky a plánuje léčebný postup.

Pro páry dojíždějící z daleka se snažíme zajistit, aby při kontrole u nás bylo naplánováno co možná nejvíce vyšetření v jeden den.

Máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR. Jedinou výjimkou je Revírní bratrská pojišťovna.

                    Kde nás najdete?                    

Next Fertility Prague
ProCrea Swiss IVF Center s.r.o.
Nádražní 762/32
(vchod z ul. Rozkošného 1058/3)
150 00  Praha 5 – Smíchov

Telefon: 257 212 516 – 518    Email: info.prague@next-fertility.cz

Mamodiagnostické centrum Praha 5 - Waltrovka

Špičkové screeningové a mamodiagnostické centrum v Praze 5 - Waltrovka

 • mamografie a sono prsu
 • smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami
 • nejmodernější vybavení (špičkový mamograf, sonografický přístroj nejvyšší kvality)
 • tým velmi zkušených lékařů pod vedením prof. MUDr. Jana Daneše, CSc.
 • krátké objednací doby
 • výborná dostupnost u stanice metra B Jinonice
 • individuální přístup ke každé klientce


Web: www.waltrovka.eu

Kontakt: Praha 5 - Jinonice, Walterovo nám. 329/2
Telefon pro objednání a informace: +420 226 200 152, 792 316 750, 792 316 758

Ordinace praktického lékaře OMAR CARE

Bulovka - Medical & Business Centre

Poskytované služby

 • Komplexní lékařská konzultace

 • Diagnostika a moderní léčba akutních a chronických onemocní

 • Pravidelné lékařské preventivní prohlídky

 • Aplikace širokého spektra očkovacích látek, včetně i očkování před cestou do exotických destinací

 • Lékařské prohlídky k vystavení řidičského a nebo zbrojního průkazu

 • Lékařské prohlídky s vydáváním potravinářského (zdravotního) průkazu

 • Pracovně lékařské prohlídky

 • Lékařské potvrzení pro tábory

 • Lékařské potvrzení pro sportovní činnosti

 • Lékařské vyšetření samoplátců 

 • Mnoho dalších lékařských úkonů

Kontakt
Ordinace praktického lékaře Bulovka - Medical & Business Centre
MUDr. Jean-Baptiste A. Omar D.
Chlumčanského 497/5, Praha 8 – Libeň
E-mail: ordinace@omarcare.cz
Web: https://www.omarcare.cz/
Telefon: +420 605 342 117

Profema – Centrum fetální medicíny s.r.o.

Profema – Centrum fetální medicíny s.r.o. je nestátním zdravotnickým zařízením, které nabízí komplexní ambulantní péči v gynekologii a porodnictví. Navíc má toto centrum statut českého školícího centra Nadace Fetální Medicíny v Londýně (FMF- Fetal Medicine Foundation London) a nabízí proto těhotným ženám špičkové služby v oblasti kontroly normálního vývoje těhotenství a diagnostiky jeho případných poruch.

Zvláštní důraz je kladen na screening chromozomálních vad (Downova syndromu, apod.), diagnostiku vrozených vývojových vad a vyšetření vícečetných těhotenství, zvláště jednovaječných. Cílem je provedení léčby plodu ještě v průběhu těhotenství nebo potvrzení nálezu s detailním vysvětlením prognózy budoucím rodičům. Odborné veřejnosti nabízí Profema nejen odborné konsultace komplikovaných případů, ale i široké spektrum teoretických a praktických kurzů fetální medicíny.

Kontakt:
Nad Spádem 641/20 Praha 4, 147 00
Tel.: +420 737 220 878 (Pondělí – Pátek 9-17)
E-mail: info@profema.cz
Web: http://www.profema.cz/

Klinika asistované reprodukce IVF CUBE

Klinika asistované reprodukce IVF CUBE je moderní centrum pro léčbu neplodnosti.

Nabízí terapie s využitím všech dostupných a účinných metod léčby včetně programu dárcovství vajíček/spermií a preimplantační diagnostiky.

Zakládá si na individuálním, rodinném přístupu k pacientovi a léčbě v příjemném prostředí kliniky umístěné přímo na metru Veleslavín.

Pacientům je k dispozici již 10 let a na svět díky ní přišlo více než 5000 dětí. Kumulativní úspěšnost (klinické těhotenství) kliniky dosahuje až 84%.

Úvodní konzultace s lékařem poskytuje osobní i on-line formou, vč. možnosti využití služeb psycholožky v rámci terapie zdarma.

Objednací doba je minimální. Klinika spolupracuje se všemi zdravotními pojišťovnami.

Adresa: Evropská 178, Praha 6, 160 00 (v dosahu stanice metra Veleslavín), tel. 220 303 884, www.ivf-cube.eu.

Skupina Medicon a Pronatal

Rozsahem poskytovaných ambulantních zdravotnických služeb patříme k největším hráčům na trhu, přičemž se věnujeme i oblasti dlouhodobé následné péče. Mezi naše priority patří odborně kvalifikovaný personál a špičkové přístrojové vybavení.

Významně se profilujeme v těchto oblastech:

Radiodiagnostika - všechny dostupné metody, tj. ultrazvuky, skiagrafické rentgeny, skiaskopické rentgeny, panoramatické zubní rentgeny, denzitometry, mamografy, CT (pracoviště počítacové tomografie) a MR (magnetická rezonance).

Asistovaná reprodukce - diagnostika a léěba všech typů poruch plodnosti včetně mimotělního oplodnení. V této oblasti jsme dvojkou na trhu.

Péče o ženu - mamografický screening (druhý největší poskytovatel v CR) s unikátním napojením na Onkocentrum, které je zaměřené primárně na léčbu karcinomu prsu. Jsme hrdí na to, že naší součástí je i pracoviště Mammacentrum Budějovická (dříve Zelený pruh), které bylo jedním z prvních pracovišť screeningu rakoviny prsu a ve svých počátcích pomáhalo vybudovat screeningový systém platný pro celou Českou republiku.

Jednodenní chirurgie – chirurgické a gynekologické výkony, endoskopie, laparoskopie.

V rámci ambulantních služeb, ve kterých patříme mezi nejvýznamnější pražské poskytovatele, bychom rádi vyzdvihli následující oddělení:


Plicní - jedno z mála pracovišť v Praze, které disponuje kalmetizacní ambulancí pro provádění tuberkulínového testu

Neurologie - základní i specializovaná léčba (EEG a EMG vyšetření, spánková poradna, test paměťových schopností, screening cévní mozkové příhody a další)

Gastroenterologie - pracoviště je zařazeno mezi centra screeningové kolonoskopie v rámci programu prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku

Kardiologie – v rámci našich ordinací provádíme měření a vyšetření: EKG, Holterovské monitorování (holtery), Bicyklovou ergometrii ci echokardiografické vyšetření

Gynekologie - komplexní gynekologická péče a kompletní prenatální péče o těhotné ženy včetně drobných chirurgických zákroků a zákroků v režimu jednodenní chirurgie

Praktické lékařství

Skupina Medicon a Pronatal zaměstnává cca 1200 osob, z čehož zhruba 90 % tvoří lékaři a střední zdravotnický personál, kteří měsíčně ošetří více než 20 000 klientů.

MUDr. Ivanka Kubrová - Endokrinologie MediSark

Jsme nestátní odborné zdravotnické pracoviště v Praze 4, ve kterém se věnujeme zejména problematice onemocnění štítné žlázy v souvislosti s poruchami plodnosti a těhotenstvím.

Privátní lékařská praxe je provozována od roku 2003. Poskytujeme odbornou lékařskou péči a konsultační poradenské služby v oboru endokrinologie a vnitřního lékařství.

V ordinaci využíváme moderní přístrojové vybavení včetně sonografického přístroje s Dopplerovským systémem. Provádíme odběry tkáně štítné žlázy tenkou jehlou pod sonografickou kontrolou a zajišťujeme vyšetření těchto vzorků ve specialisované laboratoři.

Pacientům s kolísavým krevním tlakem provádíme tzv.Holterovské vyšetření krevního tlaku, při kterém je pacient monitorován a měřen v pravidelných intervalech v průběhu 24 nebo 48 hodin.

V indikovaných případech vyšetřujeme aktivitu srdce pomocí vyšetření EKG.

Zajišťujeme odběry krve na vyšetření nejen v rozsáhlé síti odborných laboratořích po celé Praze, ale i po celé ČR. Respektujeme volbu a možnosti pacienta. U vysoce specialisovaných vyšetřeních pečlivě volíme odběrová pracoviště.

Objednáváme k vyšetření nebo ke konsultaci v přesně stanoveném termínu s minimální čekací dobou na základě předchozího telefonického kontaktu.

Poskytujeme vyšetření na základě smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami.

Dlouhodobě spolupracujeme s centry reprodukční medicíny. Věnujeme se zejména problematice onemocnění štítné žlázy v souvislosti s poruchami plodnosti a onemocněním štítné žlázy v souvislosti s těhotenstvím .

Součástí našich služeb jsou vyšetření a konsultace na vlastní žádost osob bez úhrady zdravotní pojištovnou. Zde jsou převážně požadovaná vyšetření štítné žlázy před plánovaným těhotenstvím k odhalení skryté „tzv. latentní„ poruchy štítné žlázy, která by mohla bránit otěhotnění, nebo by mohla být rizikovým faktorem pro zdárný průběh těhotenství. V případě zjištěné odchylky navrhujeme další postup a léčbu.

Poskytujeme péči i pacientům, kteří nejsou plátci zdravotního pojištění.

Kontakty:
Za Jalovým dvorem 7a/1949 142 00 Praha 4, Krč
Tel: +420 241 471 929
Email: info@medisark.cz
Web: http://www.medisark.cz

ALMEDA, a.s. - privátní nemocnice NERATOVICE

Soukromá Městská nemocnice v Neratovicích byla otevřena v roce 1994. Je vybavena špičkovými diagnostickými a léčebnými zařízeními a řadí se tak k nejmodernějším nemocnicím v České republice

Gynekologicko-porodnické oddělení disponuje dvěma operačními sály, ambulancemi, 22 lůžky pro pacientky a 14 lůžky pro novorozence.

Kontakty:

Tel.: +420 315 637 111
Web: www.nemocnice-neratovice.cz

MUDr. Vilém Winter - Agapor s.r.o

Gynekologicko - porodnická ambulance

Nabízíme nadstandardní služby v oblasti gynekologie a porodnictví v té nejvyšší možné kvalitě. Pod vedením zkušeného lékaře MUDr. Viléma Wintera se řadíme mezi prvotřídní gynekologicko-porodnickou ordinaci v Praze.

Kontakty:
Tel.: +420 224 947 002
Email: gynekologie@agapor.cz
Web: http://www.agapor.cz

MUDr. Jan Sadílek - Gynhelp s.r.o.

V naší ambulanci se snažíme poskytovat komplexní gynekologicko-porodnickou péči včetně té nadstandardní. V naší ambulanci se snažíme poskytovat komplexní gynekologicko-porodnickou péči včetně té nadstandardní. V oblasti gynekologie a porodnictví nabízíme:

· preventivní gynekologické prohlídky zaměřené především na vyhledávání předrakovinových stádií hrdla děložního

· kolposkopické vyšetření děložního čípku

· léčení akutních či chronických gynekologických onemocnění

· očkování proti rakovině děložního čípku

· antikoncepční poradenství

· konzultace a léčbu v oblasti klimakteria (přechodu), úniku moči, plánování gravidity

· standartní i nadstandardní prenatální péči (péči o těhotné), včetně možnosti konzultace 24 hodin denně

· komplexní ultrazvukovou diagnostiku s možností fotodokumentace

· diagnostiku a léčbu neplodnosti, včetně zajištění možnosti operační léčby či následné péče IVF centra

· používání gynekologických pomůcek na jedno použití (vyšetřovací zrcadla, cytobrushe, atd.)

· zajištění provedení malých gynekologických operačních výkonů včetně "kosmetických" výkonů na zevním genitálu

· zajištění komplexní operační gynekologické léčby včetně miniinavzivních metod (laparoskopie)

· možnost zajištění gynekologicko-porodnické péče v soukromé nemocnici v Neratovicích s možností nadstandardní péče

· telefonické či e-mailové konzultace včetně 24 hodinového servisu

· vydávání léků přímo v ordinaci či zasílání receptů poštou

· objednání na předem určený čas s minimální čekací dobou

· zajištění gynekologického vyšetření či ošetření i mimo ordinační hodiny

· informování o výsledcích prostřednictvím e-mailu, telefonu či sms

Objednání na telefonním čísle 274 863 800. Naše ordinace sídlí v malé poliklinice v Tenisové ulici č. 981 v Praze 10 Hostivaři. Přímo před poliklinikou se nachází parkoviště.

www.gynhelp.cz

AXION Dental Dock s.r.o.

Zubní ordinace MDDr. Lukáše Kaloše pod značkou AXION Dental Dock vznikla na začátku roku 2021 jako přímý nástupce předchozí organizace Dentes Praha, která byla založena v roce 2013. Usilujeme o to, abychom se stali všeobecně uznávaným odborníkem v oboru stomatologie a poskytovali maximální možnou kvalitu péče o naše klienty. Zároveň bereme ohled i na životní prostředí.

Kontakty:
EGON BUSINESS CENTRE, 7. patro
Kischova 1732/5, 14000 Praha 4 - Nusle
E-mail: recepce@axiondental.cz
Tel.: +420 731 164 208 
Web: www.axiondentaldock.cz

MUDr. Daniela Tůmová - GASTROENTEROLOGIE

Komplexní péče v oboru gastroenterologie - gastroskopie, kolonoskopie, polypektomie. Velmi erudovaná péče, milý personál a příjemné prostředí.

Zdravotní pojišťovny: 111, 207, 211, 201

Kontakt:
Raškotova 1225/1, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 105 414
E-mail: d.tumova@post.cz

ORL centrum

Naše ORL ambulance je nestátní zdravotnické zařízení, které se zabývá diagnostikou a léčbou ušních, nosních a krčních chorob u dětí i dospělých.

Máme uzavřeny smlouvy s většinou zdravotních pojišťoven.

Můžete nás navštívit i bez doporučení praktického lékaře.

Nabízíme rozšířenou pracovní dobu a možnost objednání k vyšetření na konkrétní čas. Používáme moderní vyšetřovací metody a přístroje.

Co garantujeme?

 • Vstřícný a individuální přístup k pacientovi a jeho potřebám.
 • Vztah na bázi osobní důvěry mezi pacientem a lékařem.
 • Důraz na srozumitelnou komunikaci s pacientem.

Více informací na www.orlcentrum.cz

MUDr. Blanka Staňová - ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

Vážení pacienti,
plně doporučujeme tuto soukromou ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, kde ordinuje velmi erudovaná a zkušená lékařka MUDr.Blanka Staňová.
Ordinace má smlouvy se zdravotními pojišťovnami:  111, 201, 205, 207, 211, 213, 333
Ošetřujeme rovněž smluvní pojištěnce pojišťovny 333 - Pojišťovna VZP a.s.

Možnost dohody nadstandardní péče.


Kontakty:
Adresa: Hostinského 1533, 155 00 Praha-Jihozápadní město
Telefon do ordinace: 235 519 626, 235 519 626
Telefon do ordinace v Tuchoměřicích: 776 667 100
Email: ordinace@seznam.cz
Web: www.mudrstanova.cz

Ústav pro Péči o Matku a Dítě

Ústav pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí je špičkové zdravotnické zařízení, které se specializuje na poskytování zdravotních služeb v základních oborech gynekologie a porodnictví a neonatologie a v řadě komplementárních oborů, které úzce souvisí s péčí o ženu a dítě. Jedná se o jedno z největších gynekologicko-porodnických a novorozeneckých pracovišť v České republice.

Kontakty:
Tel.: (+420) 296 511 111
Web: www.upmd.cz

Fakultní nemocnice v Motole

Posláním FN Motol je léčit nemocné na podkladě současných poznatků lékařské vědy a zajišťovat svým klientům komplexní a kvalitní vysoce specializovanou péči pro všechny fáze lidského života. Poslání shrnuje heslo: "fnmotol.cz: sloužíme generacím".

Vizí do budoucnosti je učinit z nemocnice „vlajkovou loď“ českého zdravotnictví v oblasti všeobecné i specializované péče.

Efektivní systém řízení nemocnice včetně plánu kontinuálního zvyšování kvality je pro naplnění poslání i vize nezbytný.

Kontakty:
Tel: 224 431 111
Web: www.fnmotol.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvlášť specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kontakty:
Tel.: 224 961 111
Web: www.vfn.cz

Klinika FertiCare - IVF - Centrum asistované reprodukce

Klinika FertiCare Prague je nestátním zdravotnickým zařízením zabývajícím se léčbou neplodnosti včetně genetické diagnostiky. FertiCare Prague nabízí nejvyspělejší možnosti, které obor asistované reprodukce v současné době poskytuje, což umožňuje cílit terapii na míru dle individuálních potřeb každého klienta.

Kontakty:
Tel.: 222 997 100
E-mail: ivf@ferticare.cz
Web: www.ferticareprague.eu
Adresa: Radlická 1c, 150 00 Praha 5
Skype: FertiCare Prague
Facebook: https://www.facebook.com/ferticareprague/