Spolupracující centra

MAMODIAGNOSTICKÉ ŠPIČKOVÉ CENTRUM PRAHA 5 - WALTROVKA

Špičkové screeningové a mamodiagnostické centrum v Praze 5 - Waltrovka

 • mamografie a sono prsu
 • smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami
 • nejmodernější vybavení (špičkový mamograf, sonografický přístroj nejvyšší kvality)
 • tým velmi zkušených lékařů pod vedením prof. MUDr. Jana Daneše, CSc.
 • krátké objednací doby
 • výborná dostupnost u stanice metra B Jinonice
 • individuální přístup ke každé klientce


Web: www.waltrovka.eu

Kontakt: Praha 5 - Jinonice, Walterovo nám. 329/2
Telefon pro objednání a informace: +420 226 200 152, 792 316 750, 792 316 758

Moderní diabetologická ambulance DiaCare

Moderní diabetologická ambulance, která se snaží o individuální přístup ke svým pacientům. Nabízí:

 • Komplexní péče o diabetiky
 • Diagnostika a léčba cukrovky (diabetes mellitus) u dospělých
  • stanovení diagnózy
  • screening komplikací       
  • vybavení pacienta potřebnými výukovými materiály, které jsou přizpůsobeny zjištěným laboratorním hodnotám      
 • Dlouhodobé sledování zdravotního stavu
  • kontroly obvykle po 3-4 měsících event. dle aktuální potřeby
  • posouzení celkového rizika vzniku pozdních komplikací diabetu včetně rizika diabetické nohy                                         
  • prevence, diagnostika a léčba komplikací diabetu v úzké návaznosti na specializované ambulance         
 • Léčba diabetu v těhotenství 

Kontakt
Poliklinika Krčská
MUDr. Michala Pelikánová
Krčská 59, Praha 4, 140 00
E-mail: pelikanova.michala@diacare.cz
Web: www.diacare.cz
Telefon: +420 720 170 346; 230 234 002

IDE s.r.o.

IDE s.r.o., nestátní zdravotnické zařízení
Poskytování zdravotní péče v odbornostech interna, diabetologie a endokrinologie.

Kontakt

Poliklinika Řepy

MUDr. Ida Reissová

Žufanova  1113/3, Praha  6, 163 00, 2. patro

Web: IDE ambulance (ide-ambulance.cz)

E-mail: ida.reissova@seznam.cz

Telefon: 731 298 988

Profema – Centrum fetální medicíny s.r.o.

Profema – Centrum fetální medicíny s.r.o. je nestátním zdravotnickým zařízením, které nabízí komplexní ambulantní péči v gynekologii a porodnictví. Navíc má toto centrum statut českého školícího centra Nadace Fetální Medicíny v Londýně (FMF- Fetal Medicine Foundation London) a nabízí proto těhotným ženám špičkové služby v oblasti kontroly normálního vývoje těhotenství a diagnostiky jeho případných poruch.

Zvláštní důraz je kladen na screening chromozomálních vad (Downova syndromu, apod.), diagnostiku vrozených vývojových vad a vyšetření vícečetných těhotenství, zvláště jednovaječných. Cílem je provedení léčby plodu ještě v průběhu těhotenství nebo potvrzení nálezu s detailním vysvětlením prognózy budoucím rodičům. Odborné veřejnosti nabízí Profema nejen odborné konsultace komplikovaných případů, ale i široké spektrum teoretických a praktických kurzů fetální medicíny.

Kontakt:
Nad Spádem 641/20 Praha 4, 147 00
Tel.: +420 737 220 878 (Pondělí – Pátek 9-17)
E-mail: info@profema.cz
Web: http://www.profema.cz/

Klinika asistované reprodukce IVF CUBE

Klinika asistované reprodukce IVF CUBE je moderní centrum pro léčbu neplodnosti.

Nabízí terapie s využitím všech dostupných a účinných metod léčby včetně programu dárcovství vajíček/spermií a preimplantační diagnostiky.

Zakládá si na individuálním, rodinném přístupu k pacientovi a léčbě v příjemném prostředí kliniky umístěné přímo na metru Veleslavín.

Pacientům je k dispozici již 10 let a na svět díky ní přišlo více než 5000 dětí. Kumulativní úspěšnost (klinické těhotenství) kliniky dosahuje až 84%.

Úvodní konzultace s lékařem poskytuje osobní i on-line formou, vč. možnosti využití služeb psycholožky v rámci terapie zdarma.

Objednací doba je minimální. Klinika spolupracuje se všemi zdravotními pojišťovnami.

Adresa: Evropská 178, Praha 6, 160 00 (v dosahu stanice metra Veleslavín), tel. 220 303 884, www.ivf-cube.eu.

SKUPINA MEDICON A PRONATAL SE PŘEDSTAVUJE

Rozsahem poskytovaných ambulantních zdravotnických služeb patříme k největším hráčům na trhu, přičemž se věnujeme i oblasti dlouhodobé následné péče. Mezi naše priority patří odborně kvalifikovaný personál a špičkové přístrojové vybavení.

Významně se profilujeme v těchto oblastech:

Radiodiagnostika - všechny dostupné metody, tj. ultrazvuky, skiagrafické rentgeny, skiaskopické rentgeny, panoramatické zubní rentgeny, denzitometry, mamografy, CT (pracoviště počítacové tomografie) a MR (magnetická rezonance).

Asistovaná reprodukce - diagnostika a léěba všech typů poruch plodnosti včetně mimotělního oplodnení. V této oblasti jsme dvojkou na trhu.

Péče o ženu - mamografický screening (druhý největší poskytovatel v CR) s unikátním napojením na Onkocentrum, které je zaměřené primárně na léčbu karcinomu prsu. Jsme hrdí na to, že naší součástí je i pracoviště Mammacentrum Budějovická (dříve Zelený pruh), které bylo jedním z prvních pracovišť screeningu rakoviny prsu a ve svých počátcích pomáhalo vybudovat screeningový systém platný pro celou Českou republiku.

Jednodenní chirurgie – chirurgické a gynekologické výkony, endoskopie, laparoskopie.

V rámci ambulantních služeb, ve kterých patříme mezi nejvýznamnější pražské poskytovatele, bychom rádi vyzdvihli následující oddělení:


Plicní - jedno z mála pracovišť v Praze, které disponuje kalmetizacní ambulancí pro provádění tuberkulínového testu

Neurologie - základní i specializovaná léčba (EEG a EMG vyšetření, spánková poradna, test paměťových schopností, screening cévní mozkové příhody a další)

Gastroenterologie - pracoviště je zařazeno mezi centra screeningové kolonoskopie v rámci programu prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku

Kardiologie – v rámci našich ordinací provádíme měření a vyšetření: EKG, Holterovské monitorování (holtery), Bicyklovou ergometrii ci echokardiografické vyšetření

Gynekologie - komplexní gynekologická péče a kompletní prenatální péče o těhotné ženy včetně drobných chirurgických zákroků a zákroků v režimu jednodenní chirurgie

Praktické lékařství

Skupina Medicon a Pronatal zaměstnává cca 1200 osob, z čehož zhruba 90 % tvoří lékaři a střední zdravotnický personál, kteří měsíčně ošetří více než 20 000 klientů.

SKUPINA MEDICON & PRONATAL

MUDr. Ivanka Kubrová - lékařská praxe v oboru endokrinologie Praha 4

Jsme nestátní odborné zdravotnické pracoviště v Praze 4, ve kterém se věnujeme zejména problematice onemocnění štítné žlázy v souvislosti s poruchami plodnosti a těhotenstvím.

Privátní lékařská praxe je provozována od roku 2003. Poskytujeme odbornou lékařskou péči a konsultační poradenské služby v oboru endokrinologie a vnitřního lékařství.

V ordinaci využíváme moderní přístrojové vybavení včetně sonografického přístroje s Dopplerovským systémem. Provádíme odběry tkáně štítné žlázy tenkou jehlou pod sonografickou kontrolou a zajišťujeme vyšetření těchto vzorků ve specialisované laboratoři.

Pacientům s kolísavým krevním tlakem provádíme tzv.Holterovské vyšetření krevního tlaku, při kterém je pacient monitorován a měřen v pravidelných intervalech v průběhu 24 nebo 48 hodin.

V indikovaných případech vyšetřujeme aktivitu srdce pomocí vyšetření EKG.

Zajišťujeme odběry krve na vyšetření nejen v rozsáhlé síti odborných laboratořích po celé Praze, ale i po celé ČR. Respektujeme volbu a možnosti pacienta. U vysoce specialisovaných vyšetřeních pečlivě volíme odběrová pracoviště.

Objednáváme k vyšetření nebo ke konsultaci v přesně stanoveném termínu s minimální čekací dobou na základě předchozího telefonického kontaktu.

Poskytujeme vyšetření na základě smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami.

Dlouhodobě spolupracujeme s centry reprodukční medicíny. Věnujeme se zejména problematice onemocnění štítné žlázy v souvislosti s poruchami plodnosti a onemocněním štítné žlázy v souvislosti s těhotenstvím .

Součástí našich služeb jsou vyšetření a konsultace na vlastní žádost osob bez úhrady zdravotní pojištovnou. Zde jsou převážně požadovaná vyšetření štítné žlázy před plánovaným těhotenstvím k odhalení skryté „tzv. latentní„ poruchy štítné žlázy, která by mohla bránit otěhotnění, nebo by mohla být rizikovým faktorem pro zdárný průběh těhotenství. V případě zjištěné odchylky navrhujeme další postup a léčbu.

Poskytujeme péči i pacientům, kteří nejsou plátci zdravotního pojištění.

Kontakty:
Za Jalovým dvorem 7a/1949 142 00 Praha 4, Krč
Tel: +420 241 471 929
Email: info@medisark.cz
Web: http://www.medisark.cz

ALMEDA, a.s. - privátní nemocnice NERATOVICE

Soukromá Městská nemocnice v Neratovicích byla otevřena v roce 1994. Je vybavena špičkovými diagnostickými a léčebnými zařízeními a řadí se tak k nejmodernějším nemocnicím v České republice

Gynekologicko-porodnické oddělení disponuje dvěma operačními sály, ambulancemi, 22 lůžky pro pacientky a 14 lůžky pro novorozence.

Kontakty:

Tel.: +420 315 637 111
Web: www.nemocnice-neratovice.cz

GYNHELP – MUDr. Jan Sadílek

V naší ambulanci se snažíme poskytovat komplexní gynekologicko-porodnickou péči včetně té nadstandardní. V naší ambulanci se snažíme poskytovat komplexní gynekologicko-porodnickou péči včetně té nadstandardní. V oblasti gynekologie a porodnictví nabízíme:

· preventivní gynekologické prohlídky zaměřené především na vyhledávání předrakovinových stádií hrdla děložního

· kolposkopické vyšetření děložního čípku

· léčení akutních či chronických gynekologických onemocnění

· očkování proti rakovině děložního čípku

· antikoncepční poradenství

· konzultace a léčbu v oblasti klimakteria (přechodu), úniku moči, plánování gravidity

· standartní i nadstandardní prenatální péči (péči o těhotné), včetně možnosti konzultace 24 hodin denně

· komplexní ultrazvukovou diagnostiku s možností fotodokumentace

· diagnostiku a léčbu neplodnosti, včetně zajištění možnosti operační léčby či následné péče IVF centra

· používání gynekologických pomůcek na jedno použití (vyšetřovací zrcadla, cytobrushe, atd.)

· zajištění provedení malých gynekologických operačních výkonů včetně "kosmetických" výkonů na zevním genitálu

· zajištění komplexní operační gynekologické léčby včetně miniinavzivních metod (laparoskopie)

· možnost zajištění gynekologicko-porodnické péče v soukromé nemocnici v Neratovicích s možností nadstandardní péče

· telefonické či e-mailové konzultace včetně 24 hodinového servisu

· vydávání léků přímo v ordinaci či zasílání receptů poštou

· objednání na předem určený čas s minimální čekací dobou

· zajištění gynekologického vyšetření či ošetření i mimo ordinační hodiny

· informování o výsledcích prostřednictvím e-mailu, telefonu či sms

Objednání na telefonním čísle 274 863 800. Naše ordinace sídlí v malé poliklinice v Tenisové ulici č. 981 v Praze 10 Hostivaři. Přímo před poliklinikou se nachází parkoviště.

www.gynhelp.cz

PRODENTAL - komplexní péče o zuby

V roce 2002 vznikla ze soukromé zubní ordinace MUDr. Eduarda Kuhna nová zubní ordinace PRODENTAL jako výsledek dlouhodobé odborné strategie MUDr. Eduarda Kuhna a MUDr. Františka Urbana, CSc. Nově vzniklé pracoviště poskytuje pacientům moderní komplexní služby v oboru zubního lékařství na základě vysoké odborné kvalifikace a nadstandardního stávajícího technického vybavení.

Kontakty:
EGON BUSINESS CENTRE, 7. patro
Kischova 1732/5, 14000 Praha 4 - Nusle
Tel.: +420 261 711 062, +420 731 164 233
Web: www.prodental.cz

MUDr. Daniela Tůmová - GASTROENTEROLOGIE

Komplexní péče v oboru gastroenterologie - gastroskopie, kolonoskopie, polypektomie. Velmi erudovaná péče, milý personál a příjemné prostředí.

Zdravotní pojišťovny: 111, 207, 211, 201

Kontakt:
Raškotova 1225/1, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 105 414
E-mail: d.tumova@post.cz

ORL centrum

Naše ORL ambulance je nestátní zdravotnické zařízení, které se zabývá diagnostikou a léčbou ušních, nosních a krčních chorob u dětí i dospělých.

Máme uzavřeny smlouvy s většinou zdravotních pojišťoven.

Můžete nás navštívit i bez doporučení praktického lékaře.

Nabízíme rozšířenou pracovní dobu a možnost objednání k vyšetření na konkrétní čas. Používáme moderní vyšetřovací metody a přístroje.

Co garantujeme?

 • Vstřícný a individuální přístup k pacientovi a jeho potřebám.
 • Vztah na bázi osobní důvěry mezi pacientem a lékařem.
 • Důraz na srozumitelnou komunikaci s pacientem.

Více informací na www.orlcentrum.cz

MUDr. Blanka Staňová - ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

Vážení pacienti,
plně doporučujeme tuto soukromou ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, kde ordinuje velmi erudovaná a zkušená lékařka MUDr.Blanka Staňová.
Ordinace má smlouvy se zdravotními pojišťovnami:  111, 201, 205, 207, 211, 213, 333
Ošetřujeme rovněž smluvní pojištěnce pojišťovny 333 - Pojišťovna VZP a.s.

Možnost dohody nadstandardní péče.


Kontakty:
Adresa: Hostinského 1533, 155 00 Praha-Jihozápadní město
Telefon do ordinace: 235 519 626, 235 519 626
Telefon do ordinace v Tuchoměřicích: 776 667 100
Email: ordinace@seznam.cz
Web: www.mudrstanova.cz

Dula Simona

NEJKRÁSNĚJŠÍ, NEJEMOTIVNĚJŠÍ A NEJÚCTYHODNĚJŠÍ SLUŽBA, KTEROU ŽENA ŽENĚ MŮŽE POSKYTNOUT

Web: www.dula-simona.cz

Ústav pro Péči o Matku a Dítě

Ústav pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí je špičkové zdravotnické zařízení, které se specializuje na poskytování zdravotních služeb v základních oborech gynekologie a porodnictví a neonatologie a v řadě komplementárních oborů, které úzce souvisí s péčí o ženu a dítě. Jedná se o jedno z největších gynekologicko-porodnických a novorozeneckých pracovišť v České republice.

Kontakty:
Tel.: (+420) 296 511 111
Web: www.upmd.cz

Fakultní nemocnice v Motole

Posláním FN Motol je léčit nemocné na podkladě současných poznatků lékařské vědy a zajišťovat svým klientům komplexní a kvalitní vysoce specializovanou péči pro všechny fáze lidského života. Poslání shrnuje heslo: "fnmotol.cz: sloužíme generacím".

Vizí do budoucnosti je učinit z nemocnice „vlajkovou loď“ českého zdravotnictví v oblasti všeobecné i specializované péče.

Efektivní systém řízení nemocnice včetně plánu kontinuálního zvyšování kvality je pro naplnění poslání i vize nezbytný.

Kontakty:
Tel: 224 431 111
Web: www.fnmotol.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvlášť specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kontakty:
Tel.: 224 961 111
Web: www.vfn.cz

FertiCare Prague centrum reprodukční medicíny

Klinika FertiCare Prague je nestátním zdravotnickým zařízením zabývajícím se léčbou neplodnosti včetně genetické diagnostiky. FertiCare Prague nabízí nejvyspělejší možnosti, které obor asistované reprodukce v současné době poskytuje, což umožňuje cílit terapii na míru dle individuálních potřeb každého klienta.

Kontakty:
Tel.: 222 997 100
E-mail: ivf@ferticare.cz
Web: www.ferticareprague.eu
Adresa: Radlická 1c, 150 00 Praha 5
Skype: FertiCare Prague
Facebook: https://www.facebook.com/ferticareprague/