Alergologie a klinická imunologie

Alergologie a klinická imunologie

Přístrojové vybavení

Analyzátor vydechovaného oxidu dusnatého FeNO+

Analyzátor vydechovaného oxidu dusnatého FeNO+

FeNO+ je analyzátor vydechovaného oxidu dusnatého NO, který slouží k měření stupně zánětu dýchacích cest u respiračních onemocnění, například u astmatu. Vhodný je rovněž pro monitoraci onemocnění a optimalizaci medikace. 

Stanovení FeNO je výjimečné v tom, že je jedinou standardizovanou, neinvazivní metodou při hodnocení zánětu dýchacích cest a pro posouzení účinnosti protizánětlivé léčby. Podle nejnovějších poznatků má i diferenciálně diagnostický význam při stanovení diagnózy astmatu.