Neurologie

Neurologie

Neurologie

Centrum klinické neurologie je založeno na profesionalitě a osobním přístupu s cílem zlepšit kvalitu života našich pacientů.

  • zajišťuje diagnostickou, terapeutickou, dispenzární a preventivní péči
  • poskytuje kvalifikovanou a vysoce odbornou péči pacientům s onemocněním nervového systému
  • poskytuje péči pacientům s bolestí hlavy, bolestí zad, epilepsií, poruchami rovnováhy, závratěmi, poruchami hybnosti, citlivosti, neuropatickou bolestí, onemocněním extrapyramidového systému, poruchami paměti, poruchami spánku a neuropsychiatrickou problematikou
  • nabízí individuální a na míru ušité preventivní a kompenzační programy poruch pohybového aparátu
  • zajišťuje další neurologickou dispenzarizaci a rehabilitaci v návaznosti po pobytu na neurologickém lůžkovém oddělení, včetně stavů po operacích páteře
  • mezioborová spolupráce s gynekologií, kardiologií, ortopedií, neurochirurgií, sonografií, rehabilitací a  s praktickým lékaře

 

Naše služby

  • vyšetření EEG/EMG moderním přístrojem společnosti ALIEN
  • zobrazovací vyšetření (RTG, CT, MRI ev. další dle indikace) zajišťujeme na nejmodernějších smluvních pracovištích. V případě nutnosti nabízíme možnost zajištění hospitalizace na lůžkových odděleních neurologických klinik v Praze
  • ambulantní infuzní léčba v rámci infuzního stacionáře