Neurologie

Neurologie
Přístroj EEG

Přístroj EEG

EEG - elektroencefalografické vyšetření nativní, včetně standardních aktivačních metod, hyperventilací, fotostimulací a brain-mappingu. 

Přístroj EMG

Přístroj EMG

Elektromyografické vyšetření pro diagnostiku poruch periferního nervového systému, nervosvalového převodu, svalových onemocnění a onemocnění centrálního motoneuronu. 

Infuzní stacionář

Infuzní stacionář

Naši pacienti mohou v našem centru podstoupit ambulantní infuzní léčbu. K dispozici máme infuzní stacionář se třemi nemocničními lůžky. Tato léčba je ordinována odborným lékařem a probíhá pod dohledem zkušeného zdravotnického pracovníka. Délka infuze je přibližně 30 až 60 minut. Po celou dobu aplikace infuze leží nebo sedí pacient na polohovacím lehátku. Součástí léčby je pravidelná kontrola krevního tlaku a kontrola klinického stavu zdravotní sestrou.

Pacient se musí k ambulantní aplikaci infuzí dostavit v určeném čase do zdravotnického zařízení nejčastěji v režimu 3-5 x v týdnu. Aplikace infuzí nevyžaduje pracovní neschopnost, pokud jej nevyžaduje základní onemocnění, pro které je tato léčba zahájena. Do 30-ti minut od ukončení aplikace infuze se nedoporučuje řízení motorového vozidla.